Fraude bij Nederlandse universiteiten

Universiteiten in Nederland zijn het nog niet eens over het tegengaan van  wetenschapsfraude. De aanpak tegen deze vorm van fraude is lastig als het gaat om het zogenoemde zelfplagiaat. Dit komt voor als een onderzoeker aan een nederlandse universiteitn zijn eigen resutaat publiceert als eigen gevonden informatie. Daarnaast kampen de universiteiten met problemen met het omgaan van anonieme fraude meldingen Dat zegt Hans Clevers, president van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) in een vraaggesprek dat Nu.nl zondag publiceerde.

 

Bij zelfplagiaat jat een universitaire onderzoeker niks van een ander, maar worden gegevens uit het ene onderzoek ook in een ander onderzoek hergebruikt. ,,Dat is dubbel publiceren en dat mag niet”, volgens Clevers. Volgens hem zijn er internationaal bij andere buitenlandse universiteiten geen duidelijke regels over dit ondwerp en overlegt de KNAW met diverse wetenschappers om tot een helder advies voor nederlandse universiteiten te komen.

 

De VU in Amsterdam heeft onlangs een commissie onderzoek laten doen naar zijn ‘topwetenschapper’ Peter Nijkamp. Deze professor in de ruimtelijke economie, met honderden publicaties op zijn naam, zou zelfplagiaat hebben uitgevoerd. De kwestie kwam aan het licht na een anonieme klacht. Clevers: ,,Het is een lastig probleem waar de VU mee worstelt. Hoe moet je omgaan met een anonieme klacht? Daar zijn we nog niet goed uit.

This entry was posted in nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.