Technische Universiteit Delft (TUD)

De Technische Universiteit Delft (TU Delft) is gelegen in het nederlandse delft. Deze universiteit werd gesticht op 8 jan 1842 met de steun van koning Willem II

De overgrote meerderheid van alle de studenten aan deze nederlandse universiteit is mannelijk, op de minder technische opleidingen als bouwkunde, wiskunde, industrieel ontwerpen en technische bestuurskunde na zijn er vooral mannen.

Faculteiten

Onderwijs en onderzoek in verschillende richtingen vindt plaats binnen de verschillende faculteiten van deze universiteit. Sinds de oprichting van de universiteit nam het aantal faculteiten langzamerhand maar gestaag toe.

 •     Bouwkunde
 •     Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG)
 •         Technische Aardwetenschappen
 •         Civiele Techniek
 •     Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)
 •         Elektrotechniek
 •         Technische Wiskunde
 •         Technische Informatica
 •     Industrieel Ontwerpen (IO)
 •     Mechanical, Maritime and Materials Engineering (3mE) (gebouw Rijksmonument)
 •         Werktuigbouwkunde
 •         Maritieme Techniek
 •     Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R)
 •     Technische Natuurwetenschappen (TNW)
 •         Life Science & Technology (in samenwerking met de Universiteit Leiden)
 •         Molecular Science and Technology (in samenwerking met de Universiteit Leiden)
 •         Technische Natuurkunde
 •     Techniek, Bestuur en Management (TBM)
 •         Technische Bestuurskunde

Contact en bereikbaarheid

TU Delft

T: +31 (0)15 27 89111
E: info@tudelft.nl

Postadres

Postbus 5
2600 AA Delft
Nederland

This entry was posted in Overzicht Universiteiten. Bookmark the permalink.

Comments are closed.